The Emoji Movie (2017) อิโมจิ แอ๊พติสต์ตะลุยโลก

Movie Online
Movie Online

Gene, a multi-expressional emoji, sets out on a journey to become a normal emoji.

หนัง The Emoji Movie หรือชื่อไทยว่า อิโมจิ App ติสต์ ตะลุยโลกว่าด้วยเรื่องราวในโลกของเหล่าอิโมจิ วันหนึ่งผู้ใช้มือถือกดอิโมจิ แต่เกิดแสดงผลผิดพลาด เนื่องมาจากความผิดพลาดของอิโมจิ ทำให้เจ้าของเครื่องเตรียมนำเครื่องไปล้างใหม่ และอาจจะทำให้โลกของอิโมจิต้องถูกลบไป เหล่าอิโมจิจึงต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ ที่อิโมจิไม่เคยไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น!!!

ขออภัย! เนื้อหาสำหรับ สมาชิก VIP เท่านั้น

กรุณาสมัคร VIP หรือ เข้าสู่ระบบ

ลิงก์เสีย-ขอไฟล์ กดแจ้งที่นี่!