Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

Movie Online
Movie Online

Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย
A young autistic woman runs away from her caregiver in order to boldly go and deliver her 500-page Star Trek script to a writing competition in Hollywood. On an adventure full of laughter and tears, Wendy follows the guiding spirit of Mr. Spock on her journey into the unknown.

Please Stand By เนิร์ดแล้วไง มีหัวใจนะเว้ย

ว่าด้วยเรื่องราวของ เวนดี้ สาวผู้ป่วยเป็นออทิสติกที่ฉลาด แฟนเดนตายของ Star Trek วันหนึ่งมีการประกาศแข่งขันเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ เวนดี้จึงรีบเขียนบทจำนวน 500 หน้าให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำไปส่งประกวด แต่อุปสรรคสำคัญคือที่ๆ เธอต้องเดินทางไปส่งงานนั้นอยู่ห่างไปถึงหลายร้อยไมล์

เวนดี้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เธอพาพีท เจ้าหมาน้อยใส่กระเป๋าพร้อมกับเงินอีกจำนวนนึง เพื่อไปส่งบทให้ทัน สุดท้ายจึงทำให้เธอได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้

ลิงก์เสีย-ขอไฟล์ กดแจ้งที่นี่!